Adgang til Tipperhuset/Tårnet

Adgangsforhold

For at forstyrre fuglelivet mindst muligt er der generelt adgangs forbud på Tipperne.

På følgende tidspunkter er der dog mulighed for at besøge Tipperne på særlige betingelser:

1. august – 31. oktober: Alle dage kl. 9.30 – 15.30. Kun adgang i bil og på cykel.

1. november – 28. (29.) februar: Ingen adgang.

Tippernes skal forlades uden opfordring inden lukketid.

Grundet fredningen og hensynet til fuglene er der kun adgang til Tipperne i bil. Dog er cykler tilladt uden for fuglenes ynglesæson i perioden 1. august til 31. oktober.

Grusvejen skal følges helt frem til P-pladsen ved Tipperhuset. Der må ikke gøres ophold undervejs, og det er ikke tilladt at stige ud eller færdes på engene langs vejen.