Adgang til Tipperhuset/Tårnet

Der åbnes for offentlig adgang til Tipperne onsdag den 10. juni. Der vil fortsat ikke være adgang til Fugletårnet og udstillingen grundet Corona-virus.

Nye åbningstider gældende fra og med 2020

1. marts til 31. juli: Åbent onsdage og lørdage fra 09.30 til 15.30.

1. august til 31. oktober: Åbent alle ugens dage fra 09.30 til 15.30.

Adgang alene for biler. Udstigning ikke tilladt langs Tippervejen. Gående og cyklister er ikke tilladt af hensyn til fuglelivet.

Det er alene tilladt af færdes til fods på græsplænen rundt op Tipperhuset, i fugletårnet og ad det markerede stiforløb ud til fugleskjulet.

Det er ikke tilladt at medbringe hunde på Tipperne.

Tipperne skal forlades uden opfordring inden lukketid.

Nye åbningstider gældende fra og med 2020

1. marts til 31. juli: Åbent onsdage og lørdage fra 09.30 til 15.30.

1. august til 31. oktober: Åbent alle ugens dage fra 09.30 til 15.30.

Adgang alene for biler. Udstigning ikke tilladt langs Tippervejen. Gående og cyklister er ikke tilladt af hensyn til fuglelivet.

Grusvejen skal følges helt frem til P-pladsen ved Tipperhuset. Der må ikke gøres ophold undervejs, og det er ikke tilladt at stige ud eller færdes på engene langs vejen.